Cheiron, de gewonde genezer

    Levertijd:1-3 werkdagen
  • Beschrijving
  • Meer

Ronne van den Hurk, 2012/2014

Achtergrond en toepassing van de stemvork van Cheiron

Cheiron

De gewonde genezer

Door: Ronne van den Hurk

Datum: november 2012 / maart 2014 / januari 2020

 

Samenvatting

Pluk de dag! Ieder loopt vroeg of laat wel verwondingen op in het leven. Fysiek, emotioneel of anderszins. Cheiron helpt je steeds te blijven zoeken naar oplossingen, te leren omgaan met beperkingen, en het geluk te vinden in het alledaagse. Cheiron helpt je te zijn in het nu, in plaats van in het verleden of de toekomst.

 

Inleiding

Oerkrachten, achetypes of oerprincipes zijn inhouden die je vindt in ieder van ons, en die op allerlei wijzen te bestuderen en ervaren zijn. Bijvoorbeeld via de astrologie of via mythen en verhalen van over de hele wereld, zoals die over de Griekse en Romeinse goden. Door de symboliek van deze principes kunnen we contact maken met wezenlijke inhouden binnen onszelf. Het is niet altijd makkelijk om de totaliteit, of het wezenlijke van zo’n principe te vatten, maar als het je –weer wat beter- lukt wordt je er erg gelukkig van. Ik wel tenminste.

Cheiron vertegenwoordigt één van deze oerprincipes, en daarover wil ik het in dit artikel hebben. Ik vertel iets over de ‘planeet’, de mythologische figuur en de betekenis binnen de astrologie. Zelf werk ik al jaren met stemvorken om de principes van o.a. de planeten te kunnen ervaren. De stemvork die we hebben laten maken van Cheiron is gebaseerd op de omlooptijd van het hemellichaam, vertaald naar een hoorbare frequentie via de methode van Hans Cousto. Zie mijn ankertje ‘Fonoforese’, of de artikelen op de webpagina www.stemvorken.nl als je daar niet bekend mee bent. De stemvork van Cheiron kan je helpen de oerkracht van Cheiron ook aan den lijve te ervaren. Het is een prachtige stemvork om genezing / heelwording te ondersteunen op alle niveaus. Ook heel geschikt om te combineren met meditaties. Cheiron is namelijk te vertegenwoordiger van het zijn in het ‘nu’.

 

Cheiron

Cheiron is een hemellichaam dat ontdekt is in 1977 door Charles T. Kowal. Het symbool dat voor Cheiron gebruikt wordt, en nu ‘sleutel’ wordt genoemd was oorspronkelijk het symbool voor ‘Object Kowal’ (de K boven de O). Het is een object dat kenmerken heeft van zowel een (dwerg)planeet als een komeet. Zeker is dat ie niet altijd in ons zonnestelsel is geweest, en er ook niet altijd zal blijven. Hij cirkelt tussen de banen van Saturnus en Uranus, in een heel afwijkende baan. Soms kruist hij zelfs Saturnus, waardoor het ooit in de toekomst tot een botsing van die twee kan komen. Door zijn sterk elliptische baan staat ie veel langer in het ene dierenriemteken dan in het andere: wel negen jaar in Ram, maar slechts anderhalf jaar in Weegschaal. In de meeste tekens staat ie twee tot zeven jaar. Ondertussen zijn er al meer dan twintig van dit soort objecten ontdekt, die samen de Centauren worden genoemd. Deze benaming, die verwijst naar wezens die half paard, half mens zijn en voorkomen in de mythologie, past goed bij deze hemellichaam die half planeet, half komeet zijn. Over Cheiron is van al deze hemellichamen het meest bekend, omdat astrologen al vanaf zijn ontdekking in 1977 onderzoek doen naar zijn mogelijke betekenis en werking. Er zijn diverse boeken over geschreven.

 

Mythologische achtergrond

De vader van Cheiron was de god Kronos, en zijn moeder de sterfelijke nimf Philyra. Philyra veranderde zichzelf in een merrie toen Kronos gemeenschap met haar ging hebben omdat ze tijdens de daad ontdekt werden door Kronos’ vrouw (1e versie), of Philyra niet wilde (2e versie). Kronos veranderde zichzelf echter ook snel in een paard, besteeg haar alsnog, waardoor Cheiron verwekt werd. Tijdens de geboorte van Cheiron bleek dat hij hierdoor half mens, half paard was. Dit verontruste zijn moeder dusdanig dat zij in een boom veranderde / Cheiron verstootte. Cheiron werd uiteindelijk geadopteerd en opgevoed door de zonnegod Apollo. Hierdoor werd Cheiron een wijze jongeman. Hij werd beroemd vanwege zijn kennis over genezende planten en kruiden, maar ook over de helende werking van muziek. Asclepios, bij ons bekend als de vader van de geneeskunde, was evenals Achilles een leerling van Cheiron. In termen als chiropractie en chirurgie vinden we de naam Cheiron (Chiron) terug.

Cheiron werd gewond toen hij per ongeluk een giftige pijl onder zijn knie geschoten kreeg. Deze plaats is interessant, omdat het hemellichaam Cheiron loopt tussen Saturnus (die de knie vertegenwoordigt) en Uranus (die bij het onderbeen hoort). Cheiron gaat als halfgod niet dood, maar lijdt vanaf dat moment altijd pijn. Op zoek naar genezing vindt hij vele kuren en middelen, maar kan zichzelf niet genezen. Wel leert hij heel veel over genezen, waardoor hij talloze anderen kan helpen. Uiteindelijk geeft Chiron zijn onsterfelijkheid op ten bate van Prometheus (Uranus), die door de goden verdoemd is tot eeuwig lijden, omdat hij ‘het vuur van de goden’ zou hebben gestolen voor de mensheid (vastgebonden aan een rots wordt zijn lever dagelijks opgegeten door de gieren, waarna hij ’s nachts weer aangroeit). Cheiron sterft (volgens de ene versie) en verdwijnt naar de onderwereld, of neemt het lijden van Prometheus over (andere versie). In ieder geval krijgt de oppergod Zeus na negen dagen medelijden met Cheiron, en beloont hem voor zijn heroïsche daad van zelfopoffering. Hij verlost Cheiron uit zijn lijden, en plaatst hem als sterrenconstellatie aan de hemel.

 

Betekenis

Om achter de betekenis te komen worden er meestal een aantal wegen bewandeld. Ten eerste de gebeurtenissen rondom de ontdekking. Wat was daar bijzonder, en wat gebeurde er op dat moment in de wereld. Ten tweede kijken astrologen direct in de horoscoop van henzelf en anderen om te ontdekken of daar iets uit af te leiden valt. Dan wordt er gekeken naar gebeurtenissen in de wereld en in iemands persoonlijke leven op momenten dat de nieuwkomer bijzondere aspecten maakt met andere planeten of aspecten in de horoscoop, bijvoorbeeld als ie een nieuw sterrenbeeld binnengaat, of over belangrijke punten in de horoscoop loopt. Dan is het vervolgens steeds checken om wat je in eerste instantie dacht ook klopt, en hoe zich dat verhoudt tot wat anderen hebben gevonden. Nu, ruim 35 jaar na zijn ontdekking, zijn er al heel wat ideeën uitgekristalliseerd, en diverse boeken over geschreven.

Wat meteen opviel was de ongebruikelijke samenwerking tussen astrologen en astronomen in de naamgeving. Normaal gesproken liggen deze twee disciplines elkaar niet erg, maar nu leek er sprake te zijn van een harmonische samenwerking. Ook de baan van Cheiron heeft iets verbindends: hij loopt van Saturnus naar Uranus en weer terug. Een verbinding tussen de moeilijk te vatten buitenplaneten en de materiële wereld van Saturnus. De rare loop van Cheiron maakt hem een echt buitenbeentje, wat ook in de mythe tot uitdrukking komt. De mythe van het uitgestoten kind dat uitgroeit tot een wijze held, maar gekweld door pijn moet inzien dat ieder zo z’n beperkingen heeft. Een verhaal van vallen en opstaan, van goddelijkheid naar sterfelijkheid, van trots, teleurstelling en overgave.

Cheiron kent tal van heel interessante thema’s die onderling veelal met elkaar samenhangen. De meest algemeen aanvaarde betekenis van Cheiron is die van ‘gewonde genezer’. Iemand die slechts door het ervaren van zijn eigen pijn anderen kan helpen op hun weg naar genezing of heelwording. De plaatsing in de horoscoop in teken en huis zegt iets over de manier en het gebied waarop dit plaatsvindt. Bij genezing gaat het dan overigens niet alleen over het herstellen van fysieke pijn, maar over het helen van zichtbare én onzichtbare wonden.

Genezing door middel van klank is interessant voor mij als fonoforese-liefhebber. Cheiron gaf les in het bespelen van een soort lier (de kithara). Hij onderwees niet alleen de speelwijze, maar vooral de mogelijkheid om door muziek heel te worden, en hoe je door klanken zieken kon genezen.

Cheiron vormt door zijn baan een brug tussen Saturnus en Uranus. Saturnus staat voor de tijd in zijn algemeenheid, en het verleden in het bijzonder. Uranus staat voor de toekomst. Cheiron staat dus tussen verleden en toekomst, en vertegenwoordigt daardoor enerzijds het heden, maar vooral ook de ‘tijd buiten de tijd’. Hij verwijst naar de relativiteit van tijd, namelijk de tijdsbeleving. Denk aan een minuut bij de tandarts: die ‘duurt langer’ dan een minuut tijdens je favoriete bezigheid. Of ‘een lange dag voor de boeg hebben’, die uiteraard objectief gezien even lang duurt als iedere andere dag. Maar ook in de slaap bestaat geen tijd, en juist tijdens de slaap vindt regeneratie (genezing) plaats van zowel lichaam als geest. Als je doet wat je werkelijk leuk vindt vliegt de tijd, en lijkt het alsof de tijd niet bestaat. Juist in die momenten ben je verbonden met de energie van Cheiron, en juist daar kun je je werkelijke roeping vinden. Het leidt je terug naar de wereld van de innerlijke beleving.

Deze zoektocht naar jezelf, maar ook naar je eigen waarheid, en zelfs ‘de waarheid’, sluit aan bij de betekenis van Cheiron. Het uitwisselen van informatie speelt daarbij een grote rol. Het achterhalen van de waarheid kan alleen doordat informatie openbaar is/wordt. Interessant is dat toen Cheiron ontdekt werd ook het eerste draadloze modem op de markt kwam en daarmee eindeloze mogelijkheden voor uitwisseling van informatie tussen individuen wereldwijd. Al die losse mensen verbonden door een onzichtbaar netwerk.

 

De toekenning van Cheiron aan een teken van de dierenriem is een onderwerp waarover discussie bestaat. Maar in het licht van de ontdekking van Cheiron aan het begin van het informatie/computer/social media-tijdperk lijkt een rechtvaardiging voor de toewijzing aan het teken maagd (die tot nu Mercurius als heerser had) gerechtvaardigd. Maagd en het bijbehorende levensgebied het 6e huis, heersen over ziekten en gezondheid en over het dagelijkse werk (het nu). Het gaat dan over je doel vinden in het leven, maar ook vervulling vinden in jouw bijdrage of taak in het leven, hoe groot of klein ook. Cheiron is daarmee een brug tussen hemel (Uranus) en aarde (Saturnus); de sleutel tot het vinden van geluk in de niet perfecte dagdagelijkse werkelijkheid. Het streven naar ‘being our best’. Er zijn ook astrologen die pleiten voor toekenning aan boogschutter (die ook bij genezing hoort en het planten en dierenrijk) of weegschaal, vanwege zijn streven naar het vinden van balans in het leven. Cheiron is mijns inziens echter een aardse kwaliteit, die niet zozeer het denken over genezing en ontwikkeling (zoals boogschutter) beheerst, maar het in de stof / werkelijkheid neerzetten ervan.

Wat ook van belang is, is de wetenschap, maar ook het diepe besef, dat ‘losse’ deeltjes samen de werkelijkheid vormen. Het maagdprincipe ging altijd al over de analyse van onderdelen. Maar met Cheiron zien we het belang van de samenwerking van die deeltjes. De synergetische werking van atomen, die samen een tafel of een heerlijke boterham vormen, terwijl het eigenlijk losse deeltjes in een behoorlijk lege ruimte zijn. Dit samenvallen van puzzelstukjes is daarmee een van de belangrijkste kwaliteiten van Cheiron. Als je na lang bestuderen van alle onderdelen plots het hele plaatje ziet en vooral ook voelt. Als je als muzikant na het instuderen van alle losse noten opeens de kracht en kwaliteit van een compositie ervaart. En als therapeut, homeopaat, astroloog, natuurgenezer ken je het vast: na analyse van tal van aspecten valt het kwartje; je weet je verbonden met de hele persoon, en pas dan kun je hem/haar vanuit die heelheid ondersteunen op alle losse onderdelen. Het is het vinden van het goddelijke in het gewone, het integreren van een hoger bewustzijn in dagelijkse activiteiten. De wetenschap weet nu ook dat de werkelijkheid niet objectief waar te nemen is. Op het moment van observeren verandert die al. Deeltjes bestaan niet los van het geheel. Bestudeer de deeltjes in je leven, maar vind het geheel!

 

Therapeutisch gebruik

Voor het (her)vinden van het geluk in het dagelijks leven kun je dagelijks de toon van Cheiron beluisteren. Maar ook bij klachten die dit dagelijks geluk in de weg staan kan de stemvork Cheiron goede diensten bewijzen. Cheiron heeft zoals we al zagen met computergebruik te maken, tegenwoordig onderdeel van vrijwel ieders leven. Maar dit kan klachten veroorzaken als RSI en andere arm- en schouderklachten. De meridiaan die bij het teken Maagd hoort is de Dunne Darmmeridiaan. Deze loopt vanaf de buitenkant van de pink, over de buitenkant van de elleboog, via de achterkant van de schouder uiteindelijk naar midden voor het oor. Klachten langs deze weg kun je prima behandelen door de stemvork Cheiron aan te slaan, en hem langs deze meridiaan te bewegen en op de Dunne Darm meridiaanpunten te plaatsen, vooral die op de elleboog en rond het schouderblad. Voor het oor eindigt de meridiaan op het punt Dunne Darm 19. Op dat punt kun je Cheiron plaatsen bij klachten van de oren zoals oorsuizen.

 

Conclusie

Cheiron is een sterk principe, waarmee je je dagelijks kunt verbinden om het gevoel te versterken van in het hier en nu te zijn. Als therapeut helpt het je je te verbinden met het geheel van je cliënt, waarbij de losse onderdelen toch zichtbaar blijven. De kwaliteit kan middels het geluid van een stemvork die afgestemd is op de Cheironfrequentie versterkt worden, door naar deze toon te luisteren, of deze bij klachten op meridiaanpunten te zetten, vooral die van de Dunne Darm.

Cheiron is een principe dat de synergie bevordert, op allerlei verschillende manieren.

Ik wil hierbij dan ook afsluiten met het meest moderne model van hedendaagse synergie. Wat puntjes en een lijn, waar niemand meer zonder lijkt te kunnen. : ) Inderdaad, de smiley! Ik wens je veel wijsheid en diepgang, maar zeker ook plezier met het werken met de kwaliteiten van Cheiron. Of dat nu middels de stemvork Cheiron is, of op welke andere wijze dan ook.

 

Toevoeging 2017: Pas jaren na het verschijnen van dit artikel werd ontdekt dat de omlooptijd van Cheiron iets verschilt van de oorspronkelijke berekening. De nieuwe omlooptijd is omgerekend naar een stemvorkfrequentie, waardoor we nu naast de 'oude' frequentie 171,80 Hz ook de 'nieuwe' frequentie 172,86 Hz hebben laten maken. Overigens lijkt ook de oude frequentie z'n nut nog te bewijzen. Cheiron is een verbinder van het oude en het nieuwe (zie verderop). En zelfs in z'n frequentie heeft ie dus een 'oude' en een 'nieuwe' vorm. Ze na elkaar gebruiken is een fysieke uitdrukking van deze overgang van oud naar nieuw.

 

Toevoeging 2020: Waarschijnlijk voor de laatste keer (hopelijk, want nogal onhandig met het aanpassen van de stemvorken) is de omlooptijd van Cheiron verfijnd. Deze komt als stemvork nu uit op 172,64 Hz. Deze zal voortaan als standaard geleverd worden.

 

 

Literatuur:

Stein, Zane B., Keerpunt Cheiron, wezen en werking,uitgeverij Hajefa, 2004

Clow, Barbara Hand, Chiron, Rainbow Bridge Between the Inner and Outer Planets, Llewellyn Publications, second edition, 1999.

 

Link naar de stemvork Cheiron: klik hier

 
!