Fonoforese

    Levertijd:1-3 werkdagen
  • Beschrijving
  • Meer

Ronne van den Hurk, 2007

Derde deel van een artikel gepubliceerd in het vaktijdschrift voor complementaire geneeskunde Beyond Medicine (bestaat nu niet meer)

Fonoforese

Door: Ronne van den Hurk

 

Alles is trilling. Frequenties zijn het onderzoeksgebied van nu en in de toekomst. Het belang ervan wordt steeds meer onderkend. Het is een gebied waar alternatief en regulier elkaar in de toekomst wellicht zullen vinden. Want hoewel er nog veel onbekend is over trilling en het effect ervan op ons lichaam en ons gevoel van welzijn, toch zijn er al veel mensen die de effecten wel degelijk merken. De stemming wordt veelal -bewust of onbewust- bepaald door de aanwezige trillingen. Het bewust opnieuw afstemmen op positieve trillingen kan zowel de stemming verbeteren als klachten verlichten. De negatieve gevolgen, zoals het wonen in de buurt van zendmasten zijn al wel bekend, hoewel nog niet erkend. De positieve gevolgen van trilling kun je vinden in de ontspanning die muziek geeft, maar kleuren hebben bijvoorbeeld ook allemaal hun eigen trilling. In de complementaire geneeskunde vinden we tegenwoordig veel apparaten die allemaal als overeenkomst hebben dat ze met frequenties werken. Het is echter jammer dat al deze apparaten ook met elektriciteit werken, wat op trillingsniveau weer een behoorlijke storingsbelasting oplevert. Er zijn echter ook enkele manieren om mét frequenties maar zónder elektriciteit te werken. Een methode waarbij je met heel specifieke frequenties kunt werken zonder elektriciteit is door middel van stemvorken. In de twee vorige uitgaven van Beyond Medicine zijn we ingegaan op de oorsprong en achtergrond van verschillende tonen en frequenties. Het gebruik van stemvorken die afgestemd zijn op de omwenteling van de planeten kwam hierbij als nieuwe mogelijkheid ter sprake. De algemene werking en het doel van fonoforese of toonpunctuur is hierbij aan de orde gekomen. Hans Cousto heeft op dit gebied veel werk verzet, vooral op het vlak van het berekenen van de juiste frequenties, waarbij hij het verband vond tussen de oudste muzieknotaties (Ut queant la-xis) en de omwenteling van de planeten. Hij heeft dit alles uitgebreid gedocumenteerd in zijn boek "Die Kosmische Oktave". In Nederland werken nog weinig mensen met stemvorken, voornamelijk door de onbekendheid ervan. Enkele therapeuten zijn na het lezen van de vorige delen over fonoforese al direct enthousiast begonnen, en de eerste reacties zijn erg positief. In dit artikel willen we daarom graag aandacht besteden aan de verschillende stemvorken, en de praktische en therapeutische mogelijkheden onder de aandacht brengen.

De twintig tonen zoals Hans Cousto die heeft berekend naar de omwenteling van de aarde, de maan en de planeten zijn onder te verdelen in vier categorieën: de tonen van de aarde (4), de tonen van de maan (7), de tonen van de planeten (8), en de toon van de zon (1). Veel van deze tonen kennen rechtstreekse analogieën met andere systemen, zoals de elementenleer, de chakraleer, kleurentherapie en astrologie. Andere tonen worden vooral intuïtief ingezet, zoals de verschillende tonen van de maan. In dit artikel zullen we de mogelijkheden in het algemeen bespreken, en daarnaast de meest gebruikte tonen extra belichten.

 

Mogelijkheden algemeen

Als je bij tien mensen een stemvork op dezelfde manier gebruikt, zul je tien heel verschillende reacties krijgen. Zet een stemvork bij iemand op de borstkast, en de een zal zeggen:"Ik voel er helemaal niets van", en een ander zal de trilling voelen tot in de toppen van zijn of haar vingers en tenen. Weer een ander voelt zich er ongemakkelijk bij, schiet verschrikkelijk in de lach, of voelt zich juist in de zevende hemel. Er bestaat daarom geen standaardbehandeling met stemvorken. "Als je veel honger hebt moet je veel eten, als je veel dorst hebt moet je veel drinken." Als de harmonie in je leven en je lichaam ver te zoeken is kun je veel harmonische vibraties gebruiken. Het kan zijn dat iemand die pijn heeft de trilling van de stemvork in eerste instantie helemaal niet kan voelen ("hij doet het niet"), of maar heel even ("hij is al opgehouden"), terwijl de stemvork nog vibreert dat het een lieve lust is. Meerdere behandelingen kunnen een dergelijke plek weer 'tot leven' brengen, waardoor de energie in een dergelijk gebied weer gaat stromen. De persoon zal de trilling daardoor steeds beter gaan voelen. De tonen die in dergelijke gevallen het meest zijn aangewezen zijn de aardetonen 'toon van de dag', die bij het eerste chakra hoort, en een dynamiserende werking heeft, en de 'toon van het jaar', die bij het hartchakra hoort, en een harmoniserende werking heeft. De eerste stimuleert en aktiveert ongevoelige en pijnlijke plekken, terwijl de tweede verzacht en reguleert, en geschikt is bij pijn met ontstekingen. Ook kun je op deze manier meridianen stimuleren of reguleren. De trilling verplaatst zich als een minuscuul golfje in het water via de meridianen. Ideaal als aanvulling voor de acupuncturist, bijvoorbeeld ook voor een nabehandeling thuis. Door de trilling kun je ook plekken in het lichaam bereiken, waar je met behulp van massage weinig mee kunt, omdat ze te diep liggen of te pijnlijk zijn. Volgens de Ayurveda is één van de functies van het botweefsel het geleiden van geluiden -dus trillingen- door het lichaam. Bij fonoforese wordt ook veel gebruik gemaakt van de botten om de stemvorken op te plaatsen. De trilling verplaatst zich daardoor uitstekend. Daarnaast is er de mogelijkheid om storingen in de aura te behandelen. De stemvorken kunnen dan langs het lichaam worden geleid, zonder dat ze op specifieke punten worden geplaatst.

 

Werkingsgebied

De verschillende stemvorken kennen allemaal hun eigen specifieke werkingsgebied. Zo kun je de stemvork gebruiken die past bij een specifiek gebied of een specifieke klacht. Zo gebruik je de toon van Mercurius bij ademhalingsproblemen, en bij problemen in het keelgebied en het arm- en schoudergebied, en Pluto met de maan bij problemen met de geslachtsorganen, sexualiteit of menstruatie. Bij mensen die geen directe, fysiek aanwijsbare klachten hebben kun je met meerdere stemvorken werken, en meerdere plaatsen behandelen, zoals bijvoorbeeld de chakra's. Deze kun je zowel rechtstreeks op de chakra's, als bijvoorbeeld via de voeten behandelen. Je brengt de stemvork van het betreffende chakra in trilling, en plaatst het enkele minuten op het chakra. Als therapeut kun je merken of het lichaam de vibratie van de stemvork oppakt of (nog) niet. Je legt daarvoor de vingers van de vrije hand op het lichaam, ongeveer twee vingerbreedtes van de plaats waar de stemvork het lichaam raakt. Wordt de trilling doorgegeven dan voel je de trilling op die plaats. Voel je niets, dan is de blokkade nog niet opgeheven. Je kunt zowel meerdere plaatsen met één stemvork behandelen, als één plaats met verschillende stemvorken.

 

Via het gehoor

Een andere manier om met de stemvorken te werken is via het geluid. Het geluid dat de stemvorken voortbrengen is zacht en subtiel. Er zijn twee manieren om hiermee te werken: via de oren en via de resonantie in de borstkast. Als iemand ontspannen ligt houdt je de stemvorken dicht bij de oren, en beweegt ze heen en weer. Dat kan zowel links als rechts gelijktijdig, om en om, en van voor naar achter en van verderweg naar dichterbij. Je kunt bijvoorbeeld alle chakratonen één voor één gebruiken, waarbij je alle chakra's doorloopt, van het eerste tot het zevende chakra. Een intense beleving en diepe ontspanning zijn het gevolg. Ook kun je de stemvorken op de borstkast plaatsen. De tonen voel en hoor je zo tegelijkertijd. Het mee'zingen' van de tonen kan zeer bevrijdend werken, en is een goede start voor therapie of meditatie. De toon die hiervoor het meest gebruikt wordt is de 'OM'-stemvork, met een frequentie van 136,10 Herz. Dit is de frequentie die overeenkomt met het aardejaar, de omwenteling van de aarde om de zon. Deze toon is ook de toon waarop indiase monniken hun meditaties afstemmen: het is de 'toon die altijd klinkt'.

 

Welke frequenties te gebruiken?

Hoewel sommige mensen één heel specifieke stemvork willen hebben, om één heel specifieke klacht te behandelen, zal de therapeut meestal kiezen voor meervoudig inzetbare stemvorken.

De stemvorken kun je met betrekking tot het gebruik indelen in groepen, wat de keuze enigszins vergemakkelijkt.

-Je kunt met slechts één stemvork werken. Je zet de stemvork bijvoorbeeld in ter harmonisering en ontspanning en bij meditatie. Je gebruikt dan de aarde jaartoon, 136,10 Hz. Of je gebruikt de stemvork om behandelingen te beginnen, te dynamiseren en aktiveren. Je gebruikt dan de toon van de dag, 194,18 Hz.

-Je werkt met de basisset van vijf tonen. Deze komen overeen met de elementen aarde, water, vuur, lucht en ether. Het zijn de toon van de dag (194,18 Hz, aarde), de toon van het jaar (136,10 Hz. lucht), de toon van het platonisch jaar (172,06 Hz. ether), de zon (126,22 Hz, vuur) en de maan (210,42 Hz, water) Al naar gelang het element dat je wilt versterken gebruik je de stemvork. Wil je emoties laten stromen, dan gebruik je de stemvork van de maan; wil je levenslust opwekken, dan gebruik je de zon; om te aarden en aktiveren de toon van de dag; om rust te brengen en te harmoniseren de toon van het jaar; en om te sederen en een betere verbinding met fijnere energieën te bewerkstelligen de toon van het platonisch jaar. Bijvoorbeeld geschikt voor shiatsutherapeuten en acupuncturisten.

-Je werkt met de chakraset. Deze komen overeen met de zeven chakra's. Het zijn alle tonen van de basisset, plus Mercurius en Venus. Je gebruikt deze om de chakra's energetisch te behandelen, of je gebruikt ze naar analogie van de chakra's. Bijvoorbeeld geschikt voor energetisch werkende therapeuten zoals bij kleur-, aura- en chakratherapie.

-Je werkt met de stemvorken van de planeten. Je kiest hierbij steeds die planeet waarvan je de werking wilt versterken. Meest geschikt om mee te werken voor degenen met (medisch-) astrologische kennis.

Wil je meeresoneren met de kracht van een bepaalde planeet, dan plaats je de betreffende stemvork op de borstkast, en zingt of neuriet de toon mee. Je versterkt op deze wijze specifieke eigenschappen, net zoals je dat doet door deze stemvorken op andere plaatsen op het lichaam te plaatsen of langs het lichaam te bewegen. Enkele eigenschappen zijn bijvoorbeeld:

Maan: toelaten van emoties, stimuleren libido, ondersteunen menstruatiecyclus

Mercurius: communicatie en ademhaling

Venus: Samenwerking, van jezelf met anderen, maar ook van systemen in het lichaam

Mars: Wilskracht en afweer

Jupiter: Vertrouwen en enthousiasme, de lever

Saturnus: Afbakenen van grenzen, de huid, sterke botten

Uranus: Plotselinge veranderingen, zenuwklachten en onrust

Neptunus: Loslaten en reinigen

Pluto: Emotionele conflicten verwerken, geslachtsorganen

- Je werkt met alle twintig stemvorken. Je combineert de bovenstaande methoden, en hebt zo altijd de beschikking over de juiste frequentie.

 

De toon van de dag

Om wat dieper op de materie in te gaan zal ik hierbij één toon uitgebreid bespreken.

De toon die het dag-nachtritme weergeeft is de toon van de dag. Het 24e oktaaf van de omwenteling van de aarde om haar as is 194,18 Hz. Dit komt ongeveer overeen met de toon G zoals we die in de westerse muziek kennen. Feitelijk is deze toon de basistoon of grondtoon van de muziek. Wij noemen de muzieksleutel die voor de G staat de vioolsleutel, maar in het Frans is dit de 'clef de sol'. Sol betekent in het Frans aarde (niet te verwarren met soleil, de zon); de grondtoon dus. De kleur die bij deze toon hoort is diep rood-oranje. Deze ontstaat ook door oktaveren. Enige uitleg hierover. Het menselijk gehoor omvat ongeveer 10 oktaven. De laagst hoorbare toon is ongeveer 18 Hz, een 'C'. Lagere frequenties zijn trillingen die zo langzaam zijn dat we ze niet meer als één toon maar als een ritme ervaren, zoals bij een film waarbij de beelden zo langzaam achter elkaar worden getoond dat het losse beelden worden in plaats van één film. Verdubbel, dus oktaveer je 18 Hz tien keer, dan kom je tien oktaven hoger uit op 16.384 Hz. Weer een 'C', maar voor -vooraal ouderen- al niet meer te horen. Blijf je dooroktaveren, tot zo'n 35 keer boven het gehoorbereik, dan kun je ze opeens zien! Het spektrum dat we kunnen zien is ongeveer 1 oktaaf: van ongeveer 380 biljoen Hz tot 760 biljoen Hz: van rood tot blauw-violet. Met een steeds toenemende frequentie veranderen de kleuren van rood naar oranje, geel, groen, blauw, tot violet. De golflengte van kleuren wordt tegenwoordig meestal in nanometers gemeten, dit is een miljoenste van een millimiter. Oktaveer je nu de toon van de dag tot de 65e oktaafboventoon naar 702 nanometer, dan verschijnt er een diep oranje-rode kleur. De kleur die monniken dragen, en de sanyasins in de begintijd. Deze kleur en deze toon zijn het meest verbonden met de aarde, en hebben een dynamiserende werking. Oktaveer je deze frequenties nog éénmaal, dan kom je op 351 nanometer. Hier zien we een buitengewoon opmerkelijke overeenkomst. De dragersubstantie van de massa van de aarde, desoxyribonucleïnezuur, oftewel DNA, waaruit chromosomen zijn opgebouwd, heeft een resonantiemaximum bij 351 nanometer (naar Fritz Popp, universiteit Marburg, Duitsland). Alle oktaven van de toon van de dag, dus alle (op de juiste kamertoon afgestelde) tonen G in de muziek, de kleur oranje-rood, en de stemvork met de frequentie 194,18 Hz versterken en dynamiseren het DNA. Door deze trilling toe te voegen stem je je DNA dus opnieuw af. Als je twee stemvorken met dezelfde frequentie dicht bij elkaar houdt en er één in trilling brengt, gaat de ander meeresoneren. Dit is wat je dan ook doet met je DNA: je laat het meeresoneren, waardoor het de eigen trilling terugvindt als deze verstoord is. De invloed van verschillende frequenties kwam goed naar voren in de klinische kleurtest van prof. Max Lüscher. Hij toonde aan dat de testikels van mannelijke eendekuikens tweemaal zo snel groeiden onder oranjerood licht dan bij blauw licht.

Bij fonoforese wordt de stemvork met de frequentie 194,18 Hz gebruikt om te stimuleren, dynamiseren en te aarden. Dat kan zijn iemand in het algemeen, een deel van het lichaam, een orgaan, chakra, of meridiaan(punt). Het wordt ingezet bij het begin van een behandeling, of aan het begin van de dag of een aktiviteit. Het bijbehorende chakra is het eerste. Deze frequentie geeft kracht en ondersteuning daar waar overlevingsissues ter sprake zijn, gevoel van bestaansrecht ontbreekt, gebrek aan eigenwaarde en gebrek aan aarding bestaan. Het stimuleert het DNA om zijn oorspronkelijke trilling op te pakken. Kan geplaatst worden op het stuitje of op het schaambeen voor behandeling van het gebied van het eerste chakra. Ook op vastzittende spieren en botdelen in gebieden waar spieren vastzitten, zoals op de ruggewervels (zevende halswervel bij nek- en schouderklachten), schouderblad, schouderkop, elleboog. Bij neerslachtigheid kan de toon op de borstkast geplaatst worden (eventueel meezingen), op het voorhoofd, langs de oren gehouden/bewogen worden, en langs en lichaam in het algemeen.

!