Kosmische Klanken

    Levertijd:1-3 werkdagen
  • Beschrijving
  • Meer

Ronne van den Hurk, 2007

Gepubliceerd in het tijdschrift Spiegelbeeld in 2007
 

Kosmische Klanken Helen

Kosmische Klanken Helen

Door: Ronne van den Hurk, 2007

 

Wat is klank eigenlijk, en wat kan het voor ons betekenen nu en in de toekomst? Iedereen weet dat je je bij sommige muziek beter voelt dan bij andere. En dat je op het ene moment behoefte hebt aan heel andere muziek dan op een ander moment. Muziek en klank hebben een enorme invloed op onze gesteldheid. Maar wist je dat klank ook daadwerkelijk kan genezen? Een nieuwe therapievorm die momenteel steeds meer in de belangstelling komt is ‘fonoforese’. Hierbij worden stemvorken gebruikt waarvan de frequenties zijn afgestemd op kosmische trillingen. Deze tonen blijken een zeer weldadige en helende werking te hebben.

 

Wereld van geluid

Alles is trilling. De wetenschap komt steeds meer tot deze conclusie. Het is eigenlijk een wonder dat we de dingen om ons heen zien als vaste objecten. Een tafel als een tafel en een stoel als een stoel. Feitelijk bestaat die tafel of stoel uit trillende deeltjes! Trillingen kunnen wij als mens waarnemen op allerlei verschillende manieren. Dit is afhankelijk van de frequentie, dit is het aantal trillingen per seconde, dus hoe snel de deeltjes trillen. Dit geven we weer in hertz. Als mens kunnen we trillingen horen tussen ongeveer 18 en 18.000 hertz.

Wat we kunnen horen is maar een fractie van al het geluid dat bestaat. Eigenlijk produceert iedere golfbeweging geluid, maar afhankelijk van onze zintuigen kunnen we dit al dan niet horen. Zo horen kinderen meer dan volwassenen, en sommige dieren hebben een totaal ander hoorbereik. Zo hoort een olifant hele lage tonen (tot ongeveer 10 hertz), en een walvis hele hoge (tot ongeveer 50.000 hertz). Het hondenfluitje dat wij niet horen, maar de hond wel is een goed voorbeeld. Niemand zal ontkennen dat dit fluitje geluid maakt, ook al kunnen we het niet horen. In de praktijk kan dat heel vreemde situaties opleveren. Als voorbeeld de volgende anekdote. Toen mijn oudste zoon enige tijd geleden thuis kwam begon hij te grinniken. Hij zat met z’n mobiel in z’n hand, en opeens slaat mijn jongste zoon zijn handen voor zijn oren, schreeuwend: “Hé, doe normaal!” Ik sta er nogal dom bij te kijken. “Wat is er?” vraag ik me in al mijn onschuld af. Ik heb niets van het oorverdovende geluid gehoord waar mijn jongste zoon zich vervolgens over beklaagt. Mijn oudste zoon legt uit dat het een nieuwe ringtoon is, die alleen kinderen kunnen horen, en leraren (volwassenen dus) niet. Ze hebben er de grootste lol mee. Zulke kleine verschillen in frequentie kunnen dus al een totaal verschillende wereld van geluid creëren voor de ene persoon of de andere. Kun je nagaan in wat voor andere belevingswereld die olifant of die walvis leeft. Typisch genoeg is het oor het eerste orgaan dat zich in een embryo volledig ontwikkelt, en is al functioneel na vier maanden zwangerschap. Tijdens de zwangerschap is geluid een van de eerste dingen waar de embryo zich op richt. Het reageert met fysieke bewegingen om de oorsprong van het geluid te bepalen. Hierdoor ontwikkelt zich al heel vroeg een gevoel van ruimte, balans, en verhouding. Geluid verplaatst zich vier keer sneller door water dan door lucht. Omdat ons lichaam voor meer dan zeventig procent uit water bestaat, is het een perfect resonantie-instrument. Geluid wordt via al dit water naar alle plekken in ons lichaam ‘vervoerd’. Ook onze botten en beenmerg bevatten veel water, en geluid kan dan ook letterlijk ‘door merg en been’ gaan. Dit betekent dat je door middel van geluid zelfs de stamcellen in ons beenmerg kunt bereiken, zonder het lichaam fysiek te beroeren!

 

Geluid: begin van leven

Hoewel we er ons weinig of niet van bewust zijn, hebben geluiden, of trillingsfrequenties, dus een enorme invloed op ons lichaam. Ook de geluiden die we helemaal niet horen. Er zijn niet voor niets zoveel mensen die klagen over fysieke en mentale klachten door in de buurt van een zendmast te wonen! Maar zoals er verstorende trillingen zijn, zoals die in zendmasten, zo zijn er ook helende tonen die ons lichaam kunnen helpen weer in balans te komen. Deze harmonische tonen hebben een positieve invloed op onze gesteldheid. Naar deze harmonische tonen is al duizenden jaren onderzoek gedaan. In de oudheid waren zaken als muziek, harmonie, verhoudingen, wiskunde en astronomie nauw met elkaar verbonden. Er zijn dan ook veel ontdekkingen gedaan die voortkomen uit de combinatie van deze verschillende wetenschappen. Pikant detail: opvallend veel Nobelprijswinnaars waren tevens muzikant.

In allerlei verschillende culturen heeft klank altijd een heel bijzondere betekenis gehad. Van klank wordt zelfs gezegd dat het de basis is van alle leven op aarde. Voor de indianen is het begin van alles “nada”, de oertoon. Zij spreken van “nada brahma”, “de wereld is geluid”. De Indiase en Tibetaanse culturen spreken van de oertoon “OM”, of “AUMM” de heilige toon die altijd klinkt, en het begin is van alle leven. De klank als het begin van alle leven komt ook tot uitdrukking in de bijbel: “In den beginne was het woord, en het woord was met God, en het woord was God.”

 

Vast blijkt beweeglijk

De geluiden in de natuur accentueren de stilte. De sterren aan de hemel benadrukken de duisternis. Zij zijn geen geluidsvervuiling of lichtvervuiling, maar hebben juist een directe positieve invloed op onze gesteldheid. Onze adem wordt dieper, ons hart wordt rustiger. Denk maar aan een keer dat je op een stille ochtend buiten in de natuur was, of ’s nachts in alle stilte naar de sterrenhemel keek. Deze diepe rust wordt simpelweg veroorzaakt door het afwezig zijn van de menselijke invloeden zoals auto’s, snelwegen, vliegtuigen en straatlantaarns. Helaas ervaren de meeste mensen dit alleen nog als ze op vakantie zijn, terwijl het toch eigenlijk heel natuurlijk zou zijn om dit dagelijks te ervaren. Als je dit gevoel van diepe ontspanning ook kunt oproepen binnen je realiteit van licht- en geluidsovervloed, kan dat je helpen je prettiger te voelen, fysiek, emotioneel en geestelijk. Zoals het gefluit van vogels je de stilte doet ervaren, zo kunnen ook bepaalde geluiden je dichter bij de stilte brengen. Stilte heeft zijn eigen muziek. Zoals in wit alle kleuren licht vertegenwoordigd zijn, zo zijn in stilte alle geluiden in potentie aanwezig. De kunst van het horen van de harmonie van het geluidloze geluid is een vorm van meditatie. “Het geluid van het klappen van één hand”. De ritmes die als een rode draad door ons leven lopen zijn een vorm van muziek. De cyclische processen in ons lichaam en ons leven zou je kunnen schrijven als een partituur. Ook de hemellichamen, die onderdeel van ons aller leven zijn schrijven zo’n partituur. Onze eigen bioritmes zijn als we gezond zijn in harmonie met deze ritmes in het universum, aangezien we zelf deel uitmaken van dit universum. Deze ritmes in ons en buiten ons staan nooit stil, en hebben een continue wisselwerking met elkaar. Hierdoor ontstaat op ieder moment een uniek samenspel van ritmes, een voortdurend veranderende symfonie, voor ieder mens uniek. Hoewel we ons lichaam van dag tot dag als lichaam blijven herkennen, verandert de structuur voortdurend, iedere seconde. Over welke structuur hebben we het dan eigenlijk, als er dus blijkbaar geen vaste structuur bestaat? Al snel zie je de grens tussen structuur en beweging vervagen; vast en beweeglijk lijken opeens niet meer zo’n vanzelfsprekende begrippen, laat staan tegenstellingen. Iedere waarneming is daarom een momentopname, of je nu je hartslag meet, je bloeddruk of je cholesterolgehalte. De dans van je cellen, je gedachten, je patronen, is al weer een stapje verder, en gaat onafgebroken door.

 

Groter geheel

Zoals cellen onderdeel zijn van ons lichaam, zo zijn wij onderdeel van het universum. Zoals cellen afhankelijk zijn van het grotere geheel, namelijk ons lichaam, en daar door ondersteund en gevoed worden, zo worden wij geleid en ondersteund door het universum. Om weer in balans te komen hebben we de grotere stabiliteit van de kosmos nodig. Zoals ons lichaam als geheel stabieler, dat wil zeggen minder continue veranderend is als de afzonderlijke cellen in ons lichaam (die immers dagelijks ‘sterven’ en ‘geboren worden’), zo is het universum stabieler dan ons lichaam. Ons verbinden met het universum is daarom een slimme zet. De ordening van het leven op aarde, in de vorm van om elkaar draaiende deeltjes, vertoont veel overeenkomsten met de planeten en hun bewegingen in ons zonnestelsel. “Zo boven, zo beneden”. De planeten zijn een afspiegeling van het leven op aarde, en tal van grote wetenschappers hebben de orde en regelmaat hiervan onderzocht. Uit dit onderzoek zijn kosmische wetten ontstaan, die de beweging van de planeten in verband brengen met harmonische tonen. Deze tonen zijn de aangewezen klanken om ons lichaam weer in balans te brengen. Een methode om dit te doen is door de ritmes van de hemellichamen te beluisteren. Hoewel de ware mysticus de hemelse klanken kan horen, is dit niet weggelegd voor de gemiddelde mens. Maar de Zwitserse wetenschapper en muzikant Hans Cousto heeft zo’n twintig jaar geleden de zogenaamde ‘wet van het kosmisch octaaf’ ontdekt. Deze wet maakt het mogelijk de frequenties van de planeten te ‘vertalen’ naar het voor ons hoorbare gebied. Door het gebruik van stemvorken met deze trillingsfrequenties kunnen wij normale stervelingen deze klanken nu ook ervaren. Hierdoor kunnen we ons afstemmen op de golflengte van de diverse hemellichamen. Je wordt hierdoor meegenomen in het groter geheel, opgetild boven je kleine zelf uit, wat een diepe heling kan bewerkstelligen. Je ervaart op deze manier de ‘sound of silence’, met als gevolg een gevoel van eenwording, van rust, kalmte en vertrouwen. In de praktijk blijkt dat deze vorm van in contact komen met de kosmos ook fysieke klachten positief kan beïnvloeden. De stemvorken worden daarbij aangeslagen en beluisterd, of rechtstreeks op het lichaam geplaatst, waarna de toon diep in het lichaam (en tot de ziel?!) doordringt. Het op deze wijze gebruiken van klank heet fonoforese of toonpunctuur.

 

De toekomst

Trillingsgeneeskunde zal in de toekomst een steeds grotere rol gaan spelen in onze maatschappij. Het is immers een heel gerichte behandeling, die geen bijwerkingen kent. Er komen ook steeds meer apparaten op de markt die frequenties kunnen produceren en doorgeven aan het lichaam. Helaas werken al deze apparaten op elektriciteit, wat weer een stralingsbelasting is voor het lichaam. Daarom is de mogelijkheid om met stemvorken te werken zo ideaal. Je hebt geen elektriciteit nodig, je kunt de stemvorken overal mee naar toe nemen, en je hebt geen apparaat van duizenden euro’s nodig. Bovendien zijn de basisprincipes voor iedereen eenvoudig aan te leren.

Ronne van den Hurk
!