De Zwarte Maan, link naar de Bron

    Levertijd:1-3 werkdagen
  • Beschrijving
  • Meer

Jeanine Weterings, 2014

Over de betekenis van de Zwarte Maan

Stemvork van de Zwarte Maan: onze directe link met de Bron

Frequentie:

123,02 Hz (hoge octaaf 246,04 Hz), toonhoogte B

Andere naam: soms Lilith genoemd – maar over het algemeen zien we Lilith (symbool voor de vrije 'oervrouw') slechts als een deelaspect van de Zwarte Maan

Kleur:

(berekend vanuit frequentie): geel-groen

Thematiek:

ontstijgt de persoonlijkheid: onze directe verbinding met de ziel, kracht in kwetsbaarheid, onbevangenheid, authenticiteit

Werkingsgebieden:

vochthuishouding, fysieke en emotionele balans, balans tussen mannelijke en vrouwelijke principe, autonomie en authenticiteit, helderheid, connectie met de ziel

 

De Zwarte Maan is een punt dat steeds meer astrologen betrekken in hun horoscoopduidingen. Het is geen hemellichaam, maar een gegeven dat we berekenen aan de hand van de elliptische baan die de maan rond de aarde beschrijft.* Daar waar de maan het verst van de aarde verwijderd is – het Apogeum – zien we dat in energie de maan ook minimale invloed heeft (de maan staat symbool voor onder andere de moeder en de emoties). Hier is de verbinding met de ziel het zuiverst voelbaar. De stand van de Zwarte Maan in de horoscoop kan daarom inzicht geven in onze wezenlijke essentie en helpt in de ontwikkeling van het bewustzijn.**

In de loop van ons leven, en vaak al vroeg in de jeugd beginnen wij ons als mensen aan te passen aan onze omgeving. We zien waar onze naasten op reageren en wat er van ons verwacht wordt. Zo ontwikkelen we een persoonlijkheid waarmee we uit de voeten kunnen. Al naar gelang de spanningsvelden die we in het leven tegen komen zullen hier overlevingsstrategieën uit voortkomen waarmee we ons meer en meer gaan identificeren. Er is echter een stukje in ons aardse wezen waarop de persoonlijkheid geen vat heeft: dat is waar de Zwarte Maan huist... Onze verbinding met de ziel maakt ons open en onbevangen. We kunnen ons er niet aanpassen aan onze omgeving. Hier heb je als het ware een direct lijntje met je Bron, ofwel je Ziel.

Maar juist dit wezensgebied wordt, door het onvermogen om je aan te passen, vaak ontkend of niet gezien door onze naasten. Daar waar we onze zielsverbinding behouden zijn we dus ook kwetsbaar. We krijgen hier in geen voorbeeld vanuit onze gezinssituatie, we zullen ons in eerste instantie staande houden door ons aan de oppervlakte precies op het tegenovergestelde levensgebied te concentreren, met gedrag dat is gericht op acceptatie vanuit de omgeving als gevolg. Zo zal bijvoorbeeld iemand die vanuit zijn/haar wezen een natuurlijk 'weten' heeft op het gebied van communicatie en eigen-wijsheid toevlucht zoeken in de wijde wereld en boekwijsheid. De verbinding blijft aanwezig, maar in gedrag bouwen we een bouwwerk aan de 'overkant' om de aandacht ervan af te leiden, tot we zelf ook vergeten dat we het lijntje hebben...

Kinderen die in deze tijd geboren worden blijven vaak gemakkelijker vanuit deze puurheid leven. Ze behouden hun onbevangenheid wanneer de omgeving genoeg voeding en begrip biedt. Bij velen echter kan het bewustzijn van hun pure zielsverbinding alleen van achter vele lagen overlevingspatronen te voorschijn komen. Het is een proces waarin het ego, dat is opgebouwd om staande te blijven in de materiële wereld, langzaamaan ruimte verliest waardoor we ons het vogelvluchtperspectief weer kunnen her-inneren. Ze nodigen uit om weer ten volle te gaan leven in plaats van te over-leven. Anaïs Nin beschrijft deze kwetsbare stap om je volle potentieel te omarmen zo mooi: 'En de dag kwam, waarop het risico om strak gesloten te blijven als een knop pijnlijker was, dan het risico om vol tot bloei te komen'.

Zodra je veel woorden besteedt aan het thema van de Zwarte Maan, bestaat het gevaar dat je dit op de persoonlijkheid gaat betrekken. Daarmee ontkracht je een punt dat voorbij materie en psychologie gaat. De Zwarte Maan zelf is tenslotte niet fysiek, je kunt haar niet niet vastpakken of vasthouden. Toch is het een gegeven dat voor iedereen een essentie uitdrukt.

Hoe mooi is het dan, om een instrument te hebben dat het ego en de ratio omzeilt: de stemvork van de Zwarte Maan. Deze frequentie brengt je via de trilling in contact met je essentie.

Deze stemvork werkt dus in de eerste plaats op het niet-fysieke. Hij vraagt je om je bewust te worden van je diepste drijfveren, kan je duidelijkheid brengen over je levenspad en verbinding je met je authentieke Zelf. Het beluisteren van de toon geeft vaak een gevoel van diep welbevinden en ondersteunt bij het doorzien en doorbreken van negatieve patronen.

De trilling blijkt ook fysieke en emotionele processen te ondersteunen. Niet zo verwonderlijk als we ons realiseren dat bewustwording ook doorwerkt in het lichaam en de emoties. De werking heeft dan ook betrekking op herstel van balans: fysiek en emotioneel (spanning en ontspanning, vrijmaken van emoties), het mannelijke en vrouwelijke principe (geven en ontvangen, doen en zijn, etc). Ook de vochthuishouding in het lichaam toont meestal vrijwel direct het positieve effect van de stemvork van de Zwarte Maan. Zowel de lymfestroom als de urineafvoer en nierwerking worden op een zachte manier gestimuleerd.

Wanneer je de astrologische achtergrond kent dan kun je de positie van de Zwarte Maan tot klinken brengen in combinatie met andere planeten stemvorken. Zo geef je een krachtige impuls aan je connectie met, en bewustzijn van je essentie.

Verlang je naar helderheid over jouw spirituele pad en hoe je je potentieel kunt verwezenlijken – herkenbaar in de Zwarte Maan en andere spirituele gegevens in jouw horoscoop – dan is een horoscoop-reading in combinatie met een stemvorkensessie (fonoforese) een prachtig cadeau aan jezelf! Ik vertel je er met liefde meer over: info@bodysoultuning.nl

 

*In een elliptische baan zijn 2 brandpunten. Bij de baan die de maan rond de aarde beschrijft bevindt zich in het ene brandpunt de aarde. Het andere brandpunt is leeg en wordt de zwarte maan genoemd: het is het punt waarop de aarde en de maan het verst van elkaar verwijderd zijn. Dit z.g. Apogeum beschrijft ook een baan, die in een kleine 9 jaar zijn ronde vol maakt.

**Samen met een aantal andere kosmische punten, waaronder de Maansknopen – waarover in een volgend artikel meer –, vormt de Zwarte Maan de basis voor de z.g. spirituele astrologie. Kort gezegd houdt spirituele astrologie zich bezig met bewustzijnsgroei en zingeving die uitstijgt boven materie en psychologie.

© Jeanine Weterings-Landheer, BodySoulTuning 2014

!