De Zeven Manen

  • Beschrijving
  • Meer

Ronne van den Hurk, 2018

De Zeven Manen

Nieuwe Namen voor de Manen

Zegt ‘metonische cyclus’ of ‘kulminatie-periode jou iets? Waarschijnlijk niet. Heb je te maken met emoties in je leven? Vast wel. En dan zijn deze cycli toch zeker interessant voor jou. In dit artikel een overzicht van alle manen die we binnen de fonoforese kennen en wat je er mee kunt doen.

Na jaren bezig te zijn met fonoforese en astrologie begint het me op het vlak van de verschillende cycli van de maan nu pas een beetje te dagen. Graag deel ik deze informatie met jou. Om de manen begrijpelijk te maken heb ik sommige onbegrijpelijke namen veranderd in sprekende namen die recht doen aan hun betekenis. Ik hoop van harte dat hierdoor de verschillende maancycli meer tot de verbeelding gaan spreken, en het gebruik van deze bijzondere stemvorken meer algemeen zal worden.

Ook een collega, Truus Kloppenborg heeft op haar eigen manier (via paranormale weg) inzicht verworven over de verschillende manen. Haar teksten worden met een * aangegeven.

Meer over de Manen

Binnen de fonoforese kennen we zeven stemvorken van de maan. De meeste daarvan zijn nog erg weinig bekend. De ‘gewone’ maan komt binnen workshops wel voldoende aan bod, maar de andere manen niet. De Maansknopen kennen sommige mensen wel vanuit de astrologie en Jeanine Weterings heeft al een artikel geschreven over de zogenaamde ‘Zwarte Maan’. Door toeval werd mij opeens veel meer duidelijk over één van de andere manen, namelijk de kulminatieperiode van de maan, en de geweldige astrologe Bernadette Brady heeft me veel duidelijk kunnen maken over de Sarosperiode. Al met al genoeg informatie om eens op een rijtje te zetten.

In zijn algemeenheid kun je stellen dat alle manen met emoties te maken hebben. Met de emoties van alledag, maar ook met diepgewortelde emotionele overtuigingen en onze zogenaamde zielenweg. Ze hebben te maken met de sapstromen in ons en met alles wat met stroming te maken heeft. Met mannen- en vrouwenaangelegenheden en de emotionele relaties tussen mensen. Met moeders en kinderen, met voorouders en je levenspad. Kortom: ze zijn absoluut de moeite waard om nader te bestuderen en vooral natuurlijk te voelen wat ze met ons doen en hoe ze ons kunnen ondersteunen tijdens kleine en grote hobbels in ons leven.

De Maanfrequenties

Ik zal hier op een rijtje zetten welke maanfrequenties er zijn en waar die van zijn afgeleid. In de tabel aan het eind een overzicht van alle manen, namen en hun werking. De kleuren van de bolletjes bij iedere maan geven de werkelijke kleur weer die ontstaat bij octaveren van klank naar kleur. De stemvorken van de Zwarte Maan en de Maansknoop hebben resp. zwarte en witte bandjes. Dat is zowel logisch als uit het verleden ontstaan.

 

l Kulminatieperiode 187,61 Hz – De Getijdenmaan

Dit is de periode die de maan nodig heeft vanaf het moment dat ze over een bepaalde aarde-meridiaan loopt totdat ze deze weer passeert. Dit duurt 24 uur en 50,4 minuten. Dit is gelijk aan de periodes van eb en vloed (12 uur en 25,2 minuten).  Deze stemvork noem ik daarom: de Getijdenmaan.

De betekenis is gelegen in deze beweging van eb en vloed. Deze stemvork kan je ondersteunen als de pieken en dalen van jouw emoties niet goed te hanteren zijn. Als deze je buiten de kaders brengen van wat voor jou eigenlijk acceptabel en hanteerbaar is. Als je wordt overspoeld door emoties zonder dat daar speciale aanleidingen voor zijn. Als de stroom op geen enkele manier in banen kan worden geleid, waarbij gevoelens van machteloosheid en uitputting een rol kunnen spelen. Deze stemvork is sterk verbonden met het aardse ritme, de dagelijkse hoogte (kulminatie)- en dieptepunten. De emoties van alledag.

 

Ook is de Getijdenmaan belangrijk bij processen waarbij de hormonen grote veranderingen ondergaan, zoals in de pubertijd, de zwangerschap en de overgang. Dan is deze maan een goede ondersteuner. Tijdens menstruatie en overgangsjaren, als stemmingswisselingen een grote rol spelen kan deze stemvork goede diensten bewijzen. Ook de warmtehuishouding (opvliegers) en vochtregulering (vocht vasthouden) houden hiermee verband. Denk steeds aan deze maan als de klachten overeenkomen met het gevoel of een situatie van Eb en Vloed, dus sterke wisselingen en heen- en weer gaande bewegingen.

 

Deze maan is tevens verbonden met*: De Toekomst

·         Het gehoor en de gehoororganen

·         Het instinct

·         De Pancreas en de Maag

·         Mededogen en Bewustzijn

·         De acupunctuurpunten: MI3 BL15 LE6

 

 

l Synodische maan 210,42 Hz – De Moedermaan

Dit is de periode die de maan nodig heeft om één keer om de aarde te draaien, plus het stukje dat de aarde om de zon heeft gedraaid, zodat we haar weer in dezelfde gedaante terugzien. Dit is de periode van volle maan tot volle maan, of van nieuwe maan tot nieuwe maan. Deze duurt 29,53 dagen, of om precies te zijn: 29 dagen, 12 uur, 44 minuten en 2,8 seconden. Dit is onze meest bekende maancyclus en binnen de fonoforese bedoelen we deze maanperiode als we het over ‘de maan’ hebben. Een meer specifieke naam voor haar is: De Moedermaan, of de Moeder der Manen.

De betekenis van deze maan heeft alles te maken met moeder en kind. Met de cyclus van de vrouw, de baarmoeder, de zwangerschap, het zogen en verzorgen van een baby. Ook met de tijd van baby tot peuter. In deze tijd wordt de basis gelegd voor onze emotionele veiligheid. Onze automatische piloot op het gebied van emotionele reacties wordt gevormd. Deze stemvork ondersteunt het voelen of opnieuw leren voelen en bewust worden van onze emoties. Ze helpt de behoefte aan veiligheid te onderkennen, verkennen en vorm te geven.

Deze maan heeft te maken met de vochtstromen in ons lichaam, met al wat stroomt: het urigenitaalsysteem, de menstruatie, tranen, voorvocht, sperma, zweten. Met balans en harmonisatie in al deze systemen, zowel fysiek als anderszins, zoals met het in verbinding blijven met onze eigen emoties in het contact met de ander. Met het soepel en vloeibaar, maar toch krachtig houden van alle sapstromen en emoties.

Deze maan is tevens verbonden met*: Het Heden, Iedere Dag, Pad van Bewustzijn

·         Het Zelfbeeld en het bewustzijn

·         Expressie en creativiteit

·         Hormonen

·         Spieren en bindweefsel

·         Elementaire ziektebeelden

·         Verankeringen naar de eigen bestaansvorm

·         De acupunctuurpunten: MI2 LE8 MA2

 

l Siderische Maan 227,43 Hz – De Sterrenmaan

De periode die de maan nodig heeft om vanuit de ruimte gezien één keer om de aarde te draaien. Door de draaiing van de aarde om de zon duurt dit korter dan onze maancyclus. Wij kennen de cyclus van de maan als een periode van 29,53 dagen. Dat is de periode van volle maan tot volle maan, of nieuwe maan tot nieuwe maan. Toch draait de maan niet om de aarde in 29,53 dagen, maar in ongeveer 27,3 dagen, om precies te zijn in 27 dagen, 7 uur en 43 minuten. Dat komt omdat in de tijd dat de maan om de aarde draait, de aarde ook een stukje om de zon draait. Ze heeft er nog ongeveer twee dagen voor nodig om weer in dezelfde hoek met de zon te staan, en dus dezelfde schijngestalte te geven.

Deze Sterrenmaan is wat afstandelijker dan de gewone maan, want geeft het ritme aan gezien vanuit de sterren om ons heen. Ze is daarom verbonden met de meer yange kwaliteiten en met alles wat specifiek met mannen en het mannelijke te maken heeft. Harmoniseert het mannenritme en kan gebruikt worden bij mannenklachten en ondersteuning van de mannelijke geslachtsorganen.

De Sterrenmaan helpt je om beter op te komen voor je eigen gevoel. Om niet overgevoelig te zijn, maar wilskrachtig en overtuigend je eigen emoties te onderkennen, te uiten en onder woorden te brengen. Het ondersteunt de afweer, zowel emotioneel als fysiek. Afweer tegen boze en slechte emoties van anderen, maar ook afweer tegen omgevingsfactoren, virussen en bacteriën e.d. Dus een echte stoere maan. De maag is een typisch orgaan dat verstoord kan zijn door afweeremoties, welke bij mannen meer voorkomen dan bij vrouwen, denk maar aan de maagzweer. Ondersteunt dus ook de maag als deze verstoord is door emoties zoals boosheid.

Deze maan is tevens verbonden met*: Karakterpatronen

·         Het geheugen en Alzheimer

·         Wantrouwen, achterdocht en afgesloten karaktervormen

·         Ziekten

·         Schimmels

·         Met de acupunctuurpunten LE6 DU12 DI21

 

l Metonische cyclus 229,22 Hz – De Zon-en-Maan

Dit is een periode van ongeveer 19 jaar, waarna de nieuwe en de volle maan weer op dezelfde dagen van de maand terugkeren (bijvoorbeeld de volle maan valt weer op 1 januari), op dezelfde graden van de dierenriem. Het is het moment waarop de cyclus van de zon en de maan samenvallen. De metonische cyclus is vernoemd naar Meton van Athene, die leefde in de vijfde eeuw voor Christus. Deze cyclus wordt nog steeds gebruikt bij het bepalen van de datum van Pasen.

De betekenis van deze Zon-en-Maan is de koppeling van het bewuste (de Zon) en het onbewuste (de Maan). Omdat het de maan betreft gaat het altijd om emotionele bewustwording. Deze Zon-en-Maan helpt je om emoties in perspectief te plaatsen, over een langere tijd. Het is de verbinding tussen bewuste en onbewuste emoties. Door de verbinding met de Zon is er juist bij moeilijke emoties zoals verdriet, woede en angst ook ruimte voor objectiviteit en blijdschap. Je kunt met deze Maan met humor het doel van de gevoelens inzien. Het maakt je blij dat je boos kunt zijn bijvoorbeeld. Ook al is dat boos zijn op zich geen fijne emotie. Dit inzicht in de emoties is de ware kracht van deze Maan. In plaats van rond te blijven dobberen in een zee van emoties geeft deze vuurtoren richting en duiding aan onze gevoelens. De Brandaris onder de Manen, verbonden met het derde chakra (zonnevlecht) en de lever (inzicht).

Deze maan is tevens verbonden met*: Ordening en Gedrag

·         Het gedrag en gedragingen

·         Visie

·         Ordenen

·         Instinct en intuïtie

·         Geur

·         Met de acupunctuurpunten LO3 GB12 LE2

 

l Maansknoop 234,16 Hz – De Maansknoop

Dit is de cyclus waarbij de maan de baan van de ecliptica snijdt. Dat gebeurt op twee punten, omhoog en omlaag; dat geeft de noordelijke(Y) en de zuidelijke(Z) maansknoop. Binnen de astrologie zijn er diverse boeken over de maansknopen verschenen en ook op internet kun je daar veel over vinden. Ik heb deze Maan dan ook geen andere naam gegeven. Er bestaat maar één stemvork van de Maansknopen, omdat, net als de nieuwe maan en volle maan, de twee Maansknopen een gelijke cyclus hebben. Bij het octaveren tot een stemvorkfrequentie kom je dan op dezelfde frequentie voor Noord en Zuid.

De betekenis van de Maansknopen hangt samen met de erfenis waarmee jij je levensweg begint en de lange-termijn doelen met betrekking tot de ontwikkeling in jouw leven. Genetische erfenis en potentie, of karmische weg; ieder interpreteert dit op eigen wijze. De knopen worden ook Drakenkop (Noord) en Drakenstaart (Zuid) genoemd. Het heeft inderdaad te maken met draken in je leven en vooral het vermijden en/of bevechten daarvan. Het blijven hangen in oude vertrouwde patronen waarin je je veilig weet (de staart, het verleden), in plaats van het aangaan van nieuwe ervaringen (de kop, de toekomst). Deze stemvork helpt dus met het aangaan van het avontuur van nieuwe ervaringen en emoties, die je verder brengen op je pad. Juist als je deze uitdagingen aangaat komt er meer energie vrij om te werken met datgene waar je toch al goed in was, in combinatie met de nieuw opgedane ervaringen. Luisteren naar en met compassie omgaan met de draken die je tegenkomt werkt meestal beter dan het niet luisteren of symbolisch gezien het afhakken van de kop van de draak. Er komen immers altijd twee koppen terug…

De Maansknopen stemvork helpt juist daarbij: het liefdevol luisteren naar de kant die je moeilijk vindt, maar waar je toch ook door aangetrokken wordt. Deze stemvork helpt om deze (levens)weg te zien en helder te krijgen en is behulpzaam met het vinden van de moed om de uitdagingen die daarmee samenhangen aan te gaan.

Deze maan is tevens verbonden met*: Samensmelting en Familiekarma

·         Wantrouwen en achterdocht

·         Eigenwaarde, bewustzijn en creativiteit

·         Emotionele belasting

·         Ervaringen van bewustzijnslagen

·         Het horen

·         Helderziendheid

·         Genezingen

·         De acupunctuurpunten MA4 LO6 DI14

 

l Sarosperiode 241,56 Hz – De Eclipsenmaan

Deze periode hangt samen met Zonsverduisteringen of eclipsen, waar weer de maansverduisteringen van zijn afgeleid. Een sarosperiode duurt ongeveer 1280 jaar, verdeeld over 71 tot 73 sprongen van precies 223 synodische manen (cycli van nieuwe maan tot nieuwe maan). Dan staan de zon, de maan en het snijpunt van hun banen weer in dezelfde onderlinge positie. Er zijn altijd 19-21 verschillende Sarosseries tegelijkertijd actief. Iedere eclips behoort tot de volgende serie. Dus de ene eclips is de andere niet, want iedere ‘familie’ laat zich maar eens in de 18 jaar zien. De tussenliggende eclipsen behoren tot andere families, die steeds andere thema’s vertegenwoordigen. Een enorm interessante, maar ook best ingewikkelde cyclus dus.

De werking van deze stemvork is ook heel diepgaand, het is geen gemakkelijke kracht. Op wereldniveau brengen eclipsen vaak rampen voort, en in het persoonlijke leven kunnen de eclipsen ook moeilijke tijden aangeven. De stemvork geeft ondersteuning bij (verwerking van) diepingrijpende emotionele gebeurtenissen en trauma’s. Het helpt om vastgezette emoties rondom trauma’s op zachte wijze los te laten en je opnieuw te oriënteren op emotioneel niveau. Dat kan heel verrassende resultaten opleveren, want vaak is vooraf niet duidelijk hoeveel ruimte er kan ontstaan als oude ballast losgelaten wordt. De duisternis wordt dan letterlijk overwonnen, en de zon komt weer tevoorschijn. Het geeft dan het begin aan van een heel nieuwe periode, veel meer gebaseerd op wat goed is voor jezelf, en veel minder op wat van je verwacht wordt door maatschappij, gemeenschap of familie.

Deze maan is tevens verbonden met*: Het Verleden

·         Afgesloten bewustzijnsvormen

·         Alle ‘onhebbelijkheden’ in het karakter

·         Eigenwaarde en destructie

·         Autisme

·         Gehemelte

·         Gal

·         Meridiaanpunten MI5 LO6 DI14

Op wereldniveau:

·         Ongelukken

·         Oorlogen

·         Manipulaties

·         Destructie

 

l Apsidenrotatie 123,02 Hz (of 246,04 Hz) – De Zwarte Maan

Dit is de periode die de maan nodig heeft om van het punt waarop ze het verst van de aarde staat (het apogeum) tot het punt dat ze het dichtstbij staat (het perigeum) te lopen. Binnen de astrologie noemen we dit ritme de Zwarte Maan. Zie het artikel van Jeanine Weterings hierover op de site, www.fonoforese.nl. Ook over deze maan is binnen de astrologie meer bekend; de plaats in de horoscoop waar dit punt valt wordt door veel astrologen meegenomen in de duiding. Het is echter niet zo dat deze Zwarte Maan ook een werkelijk hemellichaam is. In de begintijd hadden we niet in de gaten dat de apsidenrotatie uit de fonoforese overeenkwam met de zwarte maan zoals we die binnen de astrologie kennen. Daardoor zijn er twee zwarte manen ontstaan: 123,02 Hz en het octaaf daarvan, 246,04 Hz. Deze worden naast elkaar gebruikt.

 

De Zwarte Maan heeft te maken met het loskomen van ingebakken onbewuste emotionele patronen en leidt tot emotionele authenticiteit. Het helpt je onderscheid te maken tussen wat werkelijk bij jou hoort en wat niet. Deze vastgeroeste patronen kunnen al stammen uit de genen van je voorouders, of zo je wil uit oud karma. Toch is het heel anders dan de Maansknopen, die meer de (karmische) levensweg aangeven. De Zwarte Maan is niet de weg, maar geeft de stenen op de weg aan die opgeruimd moeten worden. Je kunt de Zwarte Maan en de Maansknopen dus wel heel goed samen gebruiken.

In het lichaam is de energie tussen de nieren, waar de levenskracht zetelt, met de Zwarte Maan verbonden. Het evenwicht tussen yin en yang, de oerenergie in het midden van je lichaam wordt door deze stemvork ondersteunt. Vanuit die basale ruimte kun je de kracht vinden om de emotionele stenen op je pad op te tillen en van je pad te verwijderen. Zodat je in de zachte bedding van de rivier de weg van Zuidknoop naar Noordknoop kunt bewandelen. De Zwarte Maan ondersteunt je op die weg en helpt je enorm om bij jezelf te blijven.

Deze maan is tevens verbonden met*: Oorzaak en Bewustzijn

123,02 Hz:

·         Astma en benauwdheid

·         Slijmbeursontstekingen

·         Onvruchtbaarheid

·         Baarmoederkanker

·         Karma-structuren uit het verleden

·         Bewustzijn en ordening

·         Meridiaanpunten: MI7 LO3 MA6

246,04 Hz:

·         Chaos en onzekerheid

·         Onwetendheid

·         Gedrag

·         Opruimen oude emoties

·         Alle karma-structuren verleden tijd

·         Maar ook alle hulpmiddelen om deze om te zetten

·         Mediumschap en genezerscapaciteiten

·         Meridiaanpunten: GA10 LE13 MA8

 

* Door Truus Kloppenborg


 

OVERZICHT VAN DE ZEVEN MANEN

 

Astronomische naam Betekenisvollee naam en frequentie

Astronomische cyclus

Thema

Werking

l Getijdenmaan Kulminatieperiode 187,61 Hz

Meridiaanpassage van de maan, die het eb-en vloed-rtime bepaalt.

Overstroming

Helpt emotionele pieken en dalen in banen te leiden.

l De Mamamaan

Synodische maan

210,42 Hz

 

De zichtbare maancylus, van volle maan  tot volle maan of van nieuwe maan tot nieuwe maan.

Vrouw

Moeder en kind

Helpt bij je gevoel te komen. Laat emoties en lichaamssappen stromen. Ondersteunt de cyclus van de vrouw en vrouwenklachten.

l Sterrenmaan Siderische Maan

227,43 Hz

 

De omloop van de maan om de zon gezien vanuit het heelal.

Man

Emotionele Kracht

Opkomen voor je eigen gevoel. Ondersteunt de cyclus van de man en mannenklachten.

l De Zon-en-Maan Metonische cyclus 229,22 Hz

 

De zonnecyclus en de maancyclus ontmoeten elkaar.

Emotionele Bewustwording

Helpt emoties in perspectief te plaatsen, over langere tijd. Verbinding tussen bewuste en onbewuste emoties.

l Eclipsenmaan Sarosperiode 

241,56 Hz

 

Cyclus van de snijpunten van zon en maan, met zonsverduisteringen als tijdaanduiders.

Emotionele shock

Donker naar Licht

Ondersteuning bij (verwerking van) diepingrijpende emotionele gebeurtenissen en trauma’s.

¡ Maansknoop

234,16 Hz

De passages van de maan met de ecliptica.

Karma of Levensdoel

Emotionele ondersteuning bij het vinden van jouw persoonlijke (karmische) weg in dit leven.

l Zwarte Maan Apsidenrotatie

123,02 en 246,04 Hz

 

De cyclus van het apogeum naar het perigeum: van ver weg naar dichtbij de aarde.

Emotionele Authenticiteit

Stenen op je pad

Helpt loskomen van ingebakken onbewuste emotionele patronen en leidt tot emotionele authenticiteit.